En que consisteix?

El Centre obert és un recurs diürn, fora d’horari escolar, per als infants i adolescents de la població. Les activitats que es desenvolupen als centres oberts són les pròpies d’esplai i esbarjo amb la finalitat de treballar l’empatia, els valors i les habilitats socials de forma totalment lúdica, així com activitats psicomotrius i esportives. També es treballa el reforç en els aprenentatges escolars i l’adquisició dels hábits d’estudi en cas que sigui necessari.

Objetius del Centre Obert “LÚDIK”:

 • Estimular i potenciar el normal desenvolupament del nen.
 • Crear per al nen un espai lúdic on s’estimulin i es potenciïn aquests aspectes: la imaginació, la creativitat, l’estructuració del pensament, l’adquisició de noves experiències…
 • Realitzar una tasca compensatòria de les deficiències sòcio-educatives.
 • Generar un marc de relació que potenciï tota una sèrie d’hábits.
 • Donar al nen un model vivencial normalitzat.
 • Establiment de grups de relació positius.
 • Implicació dels pares en l’assistència dels fills i en la tasca que realitza el centre.
 • Adquisició d’una visió motivadora de l’escola per part del nen.
 • Adquisició d’hábits higiènics, alimentaris, de cura personal…
 • Acceptació de la normativa establerta.
 • Adquisició d’uns esquemes estructurats i normalitzats.
 • Donar un assessorament educatiu en relació a les carències dels nens.
 • Normalització del procés escolar.
 • Elaboració, per part del nen, de les seves dificultats i per part de la família, per trobar una solució adequada.

L’horari del Centre Obert és de 16:30 a 19:30 de dilluns a divendres, el preu és 1€ diári, el qual es paga de forma mensual al principi del mes. Al principi de cada curs escolar s’entregará a l’escola els  fulls d’Inscripció al centre, i durant un termini de temps els pare i les mares que desitgen que els seus fills utilitzin el servei, s’han d’inscriure.

Els usuaris del servei són nens de 3 a 15 anys, aquests estan dividits en tres grups: dos grups de nens i nenes de 3 a 6 anys i un grup de 7 anys endavant. Durant la tarda es realitzen diverses activitats amb els diferents grups: Joc lliure, manualitats, informática, reforç escolar, contes, cançons, música, esport, sortides… totes aquestes activitats adequades a la temática setmanal (educació vial, animals, Història Medieval…)

El joc lliure

En aquesta activitat tots els nens i nenes poden jugar lliurement al Centre, utilitzant, si així ho desitgen, tot el material del que es disposa.

Mentre realitzen aquesta activitat, tots els participants s’han d’acollir a les normes de convivència que marca el Centre què estaran exposades al públic.

Els monitor/es deixaran que els nens es desenvolupin lliurement en aquesta activitat, tot i que, controlaran tant el comportament dels nens com els jocs i les joguines què utilitzen, per tal d’assegurar-se que són els adequats per a la seva edat.

Jocs cooperatius

En aquests jocs la col·laboració entre els participants és un element essencial. Es posen en qüestió els mecanismes dels jocs competitius, creant un clima distès i favorable a la cooperació en el grup. Encara que en moltes ocasions existeix l’objectiu d’una finalitat comú en el joc, això no significa que aquest es limiti a assolir aquesta finalitat, sinó a construir un espai de cooperació creativa, en el que el joc és una experiència lúdica.

Els jocs de cooperació disminueixen la competició, ja que es tracta de que tots tinguin possibilitats de participar, i, en tot cas, no fer de l’exclusió el punt central del joc.

Jocs tradicionals

Els Jocs Tradicionals són jocs dirigits per un/a monitor/a que es portaran a terme dins de les activitats programades del Centre.

Aquests tipus de jocs són una activitat recreativa que ajuda a conèixer i practicar jocs de tota la vida i d’arreu del món, amb la finalitat de fomentar els valors d’interculturalitat, respecte a la diversitat i no discriminació entre els nens i nenes.

Activitats artístiques o manualitats

Les activitats artístiques (manualitats) són unes altres de les activitats dirigides que s’oferiran dins de l’espai del Centre Obert “Lúdik”.

Aquestes activitats estan centrades en diverses tècniques d’expressió artística, adaptades a les edats dels participants: dibuix, pintura, mosaics, colage, textures, etc. amb elles s’aconsegueix treballar la psicomotricitat fina i potenciar la creació i la imaginació dels participants.

Taller d'animació a la lectura

En aquest taller es portaran a terme diverses activitats encaminades a apropar als nens i nenes al món dels llibres i a fomentar la lectura. Les activitats seran diverses en funció de l’edat dels participants.

Algunes de les activitats que es portaran a terme són:

 • Visita a la Biblioteca pública.
 • Conta-contes.
 • Lectura en veu alta de fragments i comentaris sobre el contingut.
 • Recitació de textos poètics.
 • Dramatització de textos.
 • Presentació de llibres (pels mateixos participants).
 • Jocs d’endevinalles amb gestos o amb paraules relacionades amb els llibres i amb els seus títols.
 • Elaborar recomanacions de lectures.
 • Programació i realització de l’hora setmanal del conte.
 • Confecció de murals poètics amb la reproducció de poesies.

Taller d'exposició corporal

També oferirá un taller d’expressió corporal, en aquest taller es treballará l’expressió corporal, una activitat artística, educativa i terapèutica que permet integrar a tot tipus de persones partint de les possibilitats individuals de moviment.

L’expressió corporal és una tècnica que desenvolupa la capacitat d’entendre el propi cos i d’interpretar amb ell, per poder relacionar-se amb els altres.

Aquest taller es treballará a partir de jocs i de dinámiques de consciència corporal, sempre adaptant les activitats a les edats i a les característiques dels participants.

 Dins d’aquest taller es faran diverses activitats per treballar: els cos i les seves possibilitats expressives (comunicació), la percepció espaial, la percepció temporal, la imaginació i la improvisació (imitacions, sentiments, reaccions, etc.) i les tècniques d’expressió corporal (improvisació, titelles, maquillatge, mim, xanques, teatre, etc.).

Taller de construcció de joguines

El taller de creació de joguines pretén fomentar la capacitat creadora dels participants, possibilitant ampliar la seva expressió artística a través d’activitats lúdiques que els portin a la creació, producció i fabricació de joguines amb material de rebuig, de manera que constitueixi una eina pedagògica.

Amb la utilització del material de rebuig per crear joguines caldrá fer reflexionar als participants, des de la práctica quotidiana, de com poden col·laborar ells en la millora de les condicions medioambientals actuals. A més, a més, continguts com la reutilització, la recollida selectiva o el reciclatge seran d’obligat tractament en aquestes activitats.

L’educació per al consum també quedará plenament justificada, entenent-la com el punt de partida per a un ús més raonable de les coses que utilitzem.

Taller de musicoterapia

La musicoterápia és la utilització de la música per a millorar el funcionament físic, psicològic, intel·lectual i/o social de persones que tenen problemes de salut o educatius. També s’utilitza amb persones que no tenen cap tipus de problema, per tal de millorar el seu benestar personal, desenvolupar la creativitat, millorar l’aprenentatge, millorar les relacions interpersonals i per al maneig de l’estrès.

Actualment la música s’utilitza amb bases científiques per a aconseguir canvis físics, emocionals i de conducta entre les persones de totes les edats i millorar així la seva qualitat de vida.

S’oferirá un taller de musicoterápia per a tots els nens i nenes, amb la finalitat de que els participants puguin millorar aspectes com: l’autoestima, l’atenció i la concentració, la coordinació, l’aprenentatge i la socialització.

Taller de psicomotricitat educativa

La finalitat de la psicomotricitat educativa és el desenvolupament de la identitat i de l’autonomia personal, ja que, amb aquestes activitats es pretén que els participants desenvolupin les seves competències motrius, cognitives i socio-afectives.

El taller de psicomotricitat que s’oferirá al Centre Obert LúDIK no será únicament un lloc on desenvolupar les habilitats motrius, sinó que sobretot será un lloc d’actuació privilegiat per als nens i nenes, on es relacionaran amb el seu propi cos, amb l’espai que els envolta, els objectes i els companys i adults; és en definitiva un espai de comunicació. Tot això és possible grácies al fet que l’espai i els materials utilitzats en aquestes activitats afavoreixen el desenvolupament integral de la persona, sempre amb la presència i la intervenció del professional (monitor/a).

Taller de disfresses

El taller de disfresses será una de les activitats noves d’aquest curs , el taller consisteix en iniciar els nens en les disfresses , cadascú pot triar quin disfraç és vol realitzar i mitjançant.

Aula de reforç escolar

L’Aula de reforç escolar será un espai a on els nens i nenes del Centre podran realitzar els seus deures i/o treballar aquelles deficiències que des de l’escola han observat en el nen/a. Un monitor es dedicará ajudar els nens i nenes en les seves tasques escolars.

L’aula de reforç anirá destinada a nens a partir de 6 anys.

Aula d'informàtica

Aquest espai será una introducció divertida al món de l’informática utilitzant págines educatives , que faran que els nens i nenes passen una bona estona mentres aprenen l’ús de l’ordenador.

Cessió de l'esplai

Es pot demanar la cessió de l’espai del Ludik per a la celebració d’aniversaris.

Activitats especials

Les activitats especial són el conjunt d’activitats que es realitzen, ja sigue en periodes com nadal, setmana santa , com són visites, excursions, etc.

El Centre té programades diverses activitats especials durant l’any i ara us explicarem algunes d’aquestes activitats:

Excursió en dissabtes

 • Alguns dissabtes realitzarem excursions a diferents llocs de la població per tal de coneixer millor alguns indrets que els nens/es no coneixen.

Carnestoltes al Centre Obert

 • El carnestoltes al Centre és realitza l’últim fi de setmana de gener i s’organitza una festa per tal de celebrar el Carnaval i el dissabte per la tarda els nens del Centre acompanyen a Carnestoltes a realitzar el pregó de carnestoltes.

Castanyada al Centre Obert

 • El dia abans de la Castanyada al centre realitzem un taller de panellets a on els nens realitzen panellets i pastes típiques de Castanyada.

Concurs de dibuix de Sant Jordi

 • A Sant Jordi realitzem un concurs de dibuix , amb temática de Sant Jordi amb diverses categories, obsequiant els millors en cadascuna de les categories.

Obra de teatre

 • Cada any per a les Jornades de Cultura que es realitzen durant el maig, els nens i nenes representen un conte al Centre.

Visites guiades

 • Les visites guiades és realitzen a espais els quals són novedosos per als xiquets: Ajuntament, Biblioteca, Eglèsia … o llocs turístics.

També existeix un servei de recollida amb transport adaptat que recullen els nens a l’escola i els porten al centre per 15€ mensuals , també amb inscripció prèvia.

L'equip

L’equip de monitors está format per 2 Monitores i un Director del Centre.

 • Director del Centre: Albert Sans Ferrer
 • Monitores: Rosa Bengochea Roig // Mònica Ocaña Cabanes

El nostre horari d’Atenció al públic: De dilluns a divendres de 9h a 13h i de tarda de 15:30h a 19:30h.

Contacta'ns

Centre Obert “Lúdik”