Centre Obert LÚDIK

El Centre obert és un recurs diürn, fora d’horari escolar, per als infants i adolescents de la població. Les activitats que es desenvolupen als centres oberts són les pròpies d’esplai i esbarjo amb la finalitat de treballar l’empatia, els valors i les habilitats socials de forma totalment lúdica, així com activitats psicomotrius i esportives. També es treballa el reforç en els aprenentatges escolars i l’adquisició dels hábits d’estudi en cas que sigui necessari.

Objetius:

  • Prevenir i detectar les situacions de risc social i de ruptura amb la família i l’escola.
  • Afavorir la socialització i la integració social dels infants i adolescents i les seves famílies.
  • Donar suport, estimular i potenciar l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat dels infants.
  • Potenciar l’adquisició d’aprenentatges i competències.
  • Acompanyar i orientar les famílies en els processos educatius que afecten els seus fills.

Funcionament

El Centre Obert Lúdik té un període d’inscripció on es realitzen les inscripcions utilitzant un 70% d’inscripcions per la població general i un 30% per alumnes derivats de diferents serveis.

S’inicien les activitats a finals de setembre i acabem la primera setmana de juny de cada any escolar. Els períodes vacacionals es duen a terme activitats complementàries on hi ha inscripcions a part del Centre. El Centre Obert Lúdik participa en moltes de les activitats que es realitzen al municipi: exposicions, biblioteca, Parc Infantil de Nadal i activitats d’estiu.

El Centre Obert té uns àmbits específics de treball:

  • Educació per a la higiene i la salut
  • Suport al procés d’escolarització
  • Competència social
  • Dinàmiques de participació
  • Educació en el lleure i esportiva

Tutories amb els infants i les famílies.

Per complementar tota aquesta tasca l’equip d’educadors/es del Centre Obert treballa també de forma coordinada amb tots els agents que intervenen en el procés educatiu de l’infant: famílies, escoles i instituts, Serveis Socials, EAIA. EAP,…

Projectes Centre Obert LÚDIK

PROJECTES P3-P4-P5:”LES EMOCIONS”

PROJECTES 1-2-3-4-5-6: NATURA’T “SALVEM EL PLANETA”

Horari d'activitats

Preus servei:

Preu matrícula: 4€

Lúdik: 2€ cada tarda

Acollida+Transport: 30€ Mensual

Transport: 20€ Mensual

Dies solts Bus: 2€/viatge

Dies solts d’acollida i bus: 3€

Centre Obert LÚDIK

Equip del centre

Director del Centre: Albert Sans Ferrer

Monitores: Mònica Ocaña Cabanes //Cristi Ballester Sansano//Ruth Juan José//

Vetllem per tu: Elisabet Martínez Santapau.

Horari del servei

De dilluns a divendres de 16.00h a 19.00h

Horari d'atenció

De dilluns a divendres de 9.00h a 13.00h i de 16.00h a 19.00h

Inscripcions

Centre Obert “Lúdik”

Inscripcions primera setmana de setembre.

A partir del 7 de Setembre a les 9.00 h 

INSCRIU-TE