En què consisteix?

Benvolguts pares i mares ens adrecem a vosaltres per presentar-vos tota una sèrie de conceptes bàsics que a partir d’ara haurem de tindre en compte a l’hora de deixar els nostres fills i filles al menjador.

 • Preu del menú: 6,2€ per àpat (esporàdics 6,7€).
 • Els casos de nens/es que es queden esporàdicament al menjador el procediment serà el següent: el familiar del nen que s’hagi de quedar al menjador haurà d’abonar la quota a les oficines de la Fundació (c/Maestrat, 1, antic CAP) o a la cuina de l’Escola. Per qualsevol aclariment podeu trucar als telèfons 633 70 63 37 o 977-721-529.
 • Cada monitora tindrà assignat un nombre d’alumnes. Aquesta monitora s’encarregarà de:
  • Orientar als nens/es en l’adquisició d’hàbits d’higiene i salut en el temps de menjador.
  • Presència física durant la prestació del servei de menjador i altres espais (taller, pati…)
  • Portar els nens/es al menjador (P3-P4-P5).
  • Fer que els nens/es dediquin una estona, abans i després de menjar, a la higiene personal.
  • Crear i mantenir una ambient agradable tant durant el període del menjar com en el temps lliure.
  • Mantenir l’ordre en un clima de confiança, fent respectar les normes de l’escola.
  • Fer un seguiment diari del seu grup, comunicant qualsevol incidència a la direcció de la Fundació Ulldecona, equip directiu de l’escola o bé al familiar de referència.
  • Assistir a les reunions de l’equip de monitores.
  • Elaborar una fitxa trimestral d’avaluació de cada membre del grup la qual s’entregarà als pares.
 • Per comprovar si els objectius previstos s’han assolit, si les activitats realitzades són adequades o si l’organització del menjador és òptima, és necessària una revisió i una avaluació constant. Aquesta avaluació es portarà a terme amb la comissió de seguiment que trimestralment es reunirà i es realitzaran propostes, queixes, canvis, incidències… Les persones que vulguin formar part de la comissió poden enviar un correu a info@fundacioulldecona.com

Inscripció

Per inscriure’s al Menjador pot omplir la següent “fitxa d’inscripció” i lliurar-la a les oficines de la fundació (c/Maestrat, 1, antic CAP).

La cuina

Realitzarem una dieta equilibrada basada en la cuina Mediterrània. Menús variats amb productes de temporada, ecològics i supervisats per especialistes del sector. Els nostres objectius són:

Oferir menús equilibrats

Tot utilitzant productes de temporada, i seleccionant els millors productes i proveïdors capaços d’aportar les màximes garanties de qualitat i frescor.

Oferir menús variats

Aportar els elements nutritius necessaris pel bon desenvolupament dels alumnes i contribuir al seu desenvolupament físic. També realitzarem menús diferents segons l’època de l’any.

Control de qualitat

Implantació a la cuina del mètode APPCC que permet identificar els perills específics i establir uns protocols de seguretat alimentària.

Fitxa tècnica

En aquest curs escolar participaran en el temps de migdia a l’escola aproximadament uns 82 alumnes per dia.

Els i les alumnes de P3-P4-P5 tenen una tracte diferencial ja que mengen en un menjador a part.

L’equip de menjador

Partint que la part de supervisió del menjador serà compartida per pares (2 membres), l’AMPA, mestres, Fundació i Ajuntament.

Ens reunirem periòdicament per tal de fer un seguiment i donar resposta a totes les preguntes o possibles queixes.

L’organització del menjador és la següent:

 • 1 Cuiner
 • 1 Ajudant de cuina
 • Monitores
Plantejament de la cuina

El nostre plantejament de cuina s’emmarca dins el projecte educatiu global i vol complir la doble funció de donar el dinar als infants i educar per la salut.

Cada mes entregarem a tots els pares la programació mensual dels menús.

El cuiner prepara cada dia el menjar pels vostres fills. Realitza els menús normals, els de règim, astringents, al·lèrgies, està a la vostra disposició i al servei dels vostres fills.

Els menús es realitzen seguint les pautes:

 • La Quantitat: les racions alimentaries seran adaptades a cada edat i a les característiques dels comensals.
 • L’equilibri: els glúcid, lípids i les proteïnes estan en la dieta en les proporcions adequades.
 • Control: diàriament es recullen mostres de diferents plats i es guarden durant tot una setmana tal i com marca la legislació vigent.
El disseny dels menús

La programació dels dinars es farà mensualment, adaptant el menú a les necessitats específiques de l’escola, a l’edat dels comensals, a les estacions de l’any, a les festivitats, als productes de mercat, als recursos humans i materials del menjador tot seguint els acords presos en les reunions de la comissió del menjador que tenim previst crear.

Primers plats: Pasta, arròs, verdura, llegums i sopa es combinaran al llarg de la setmana.

Segons plats: Vedella, pollastre, porc, peix, truites variades, croquetes, entre altres configuren els segons plats.

Postres: Fruita del temps tots els dies, exceptuant 1 dia a la setmana que es donarà iogurt o altres postres làctics.

Repeticions: Hi ha una ració mínima i una màxima per cada grup d’edat. Es pot repetir tant de primer com de segon plat, sempre i quan d’ambdós se n’hagi menjat la ració mínima i sense superar el màxim, per tal d’afavorir l’equilibri dietètic.

Intentarem, al fer la programació mensual del menú, incloure tots els tipus de formes de cocció: bullit, fregit, planxa, arrebossat, cuit al forn i estofat. Als menús d’hivern introduirem les carns estofades, rodons de vedella o gall dindi rostits al forn. La majoria de vegades les guarnicions seran amanida (enciam, pastanaga, tomàquet, olives), la fruita serà sempre de temporada i procurarem variar-la durant la setmana, els iogurts seran variat; naturals, de sabors, ecològics…

Esperem que els menús proposats els agradin als nens i que s’acostumin a menjar i tastar tot.

Temps de lleure

Abans i després de dinar, és el moment d’esbargir-se, jugar i fer tallers. Aquest temps de lleure respon a uns objectius generals i es concreten en una programació d’activitats ben definida.

Els objectius educatius en el temps de lleure:

•     Ampliar el repertori lúdic esportiu.

•     Conèixer les regles dels jocs.

•     Acceptar les normes dels jocs col·lectius.

•     Ser solidari i just en els jocs.

•     Fomentar els respecte envers el material. Tot el que s’utilitza per jugar pertany a tots.

•     No embrutar l’entorn.

•     Respectar els espais propis i d’ús comú.

•     Educar en els diferents aspectes d’ordre i convivència.

•     Potenciar la creativitat dels xiquets i xiquetes, tot realitzant els tallers i activitats variades.

•     Sensibilitzar als nens d’altres realitats.

Contacta’ns

Per a més informació, pots contactar amb nosaltres al següent telèfon o adreça de correu electrònic:

Altres documents i autoritzacions

Altres documents i autoritzacions: