Qui Som?

La Fundació Ulldecona és una entitat sense ànim de lucre constituïda el 2005, que treballa per tal de millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes d’Ulldecona i Barris a través de diversos serveis socials i assistencials.

La Fundació treballa amb col·lectius en situació de risc d’exclusió social: gent gran, infància, persones amb discapacitat, persones amb difícil accés al mercat laboral, etc.

És per tant l’objectiu principal de la Fundació millorar el benestar de la població d’Ulldecona.

Els treballadors i les treballadores de la Fundació

Espai de Respir i SAD

Servei de neteja

Menjador escolar

Transport adaptat

Centre Obert “Lúdik”

Director Fundació Ulldecona

El Patronat

La Fundació Ulldecona té un Patronat que es reuneix periòdicament, fixa els objectius de la Fundació, vetlla pel seu assoliment, i en valora els resultats. El Patronat es renova cada 4 anys i a data 15 de juliol de 2015 la seva composició passa a ser la següent:

Núria Ventura Brusca, Presidenta de la Fundació.

Albert Palacios Bernad, Vicepresident de la Fundació.

Dolors Hervàs, representant de la Colla de Gegants i Grallers d’Ulldecona, i ostenta el càrrec de Secretària del Patronat.

Núria Balagué Raga, Regidora de l’oposició.

Lídia Làzaro Armela, representant dels treballadors/es de la Fundació.

Celi Subirats Ferré, persona física que atresora experiència contrastada en el camp de la docència.

Pilar Aparicio Aznar, persona física que atresora experiència contrastada en el camp de la docència.

Lídia Rodríguez Escudero, representant de familiars d’infància que s’atenen als serveis de la Fundació.

Maite Roig Espinach, representant de la Banda de Música d’Ulldecona.

Àngel Calduch Beltran, representant de la Cooperativa Agrícola d’Ulldecona.

Lídia Armela Tena, representant de familiars de gent gran que s’atenen als serveis de la Fundació.

Maria Josefa Sandoval Carreras, representant de les Mestresses de Casa.

Translate »