A qui ens adrecem?

L’Espai de Respir és un programa d’atenció a les persones que pateixen malalties neurodegeneratives i altres malalties cròniques evolutives i de dependència funcional, planteja una intervenció global adreçada tant al malalt com al cuidador informal.

Per tant, es defineixen dues línies de treball:

  • Atenció al malalt

Mitjançant programes d’estimulació global a la persona afectada, ja que aquests constitueixen, avui en dia, l’alternativa o abordatge no farmacològic més utilitzat en aquestes mancances, tot i que sempre ha de suposar un complement del tractament farmacològic.

  • Atenció a la família cuidadora

El temps de permanència d’aquest tipus de malalts en un centre de dia, suposa en sí mateix un temps de respir per als familiars, que poden portar a terme durant aquestes hores tota una sèrie d’activitats que no poden realitzar mentre l’usuari/a està en el domicili. Les famílies d’aquests usuaris també necessiten suport en l’assessorament i formació per a tenir cura dels seus familiars afectats.

Què oferim?

L’Espai de Repir és un servei d’atenció fora del domicili habitual adreçat a persones que es troben en les primeres fases de la malaltia; en el qual es pretén dur a terme una sèrie d’activitats i tallers dirigits a estimular les capacitats cognitives i físiques del malalt.

També s’ofereix atenció, orientació, suport emocional i formació especialitzada per als familiars cuidadors que ho requereixin.

Què pretenem?

La finalitat del programa Espai de Respir és millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen malalties neurodegeneratives i altres malalties cròniques evolutives i de dependència funcional, i de les seves famílies.

Objectius específics:

  • Sensibilitzar a la població de la problemàtica de les persones que pateixen alguna d’aquestes malalties.
  • Vetllar per la qualitat del servei.
  • Oferir una atenció integral als malalts.
  • Millorar la convivència familiar amb el malalt.

Evitar i/o retardar la institucionalització de les persones amb dependència.

Què fem?

Per tal de realitzar un tractament integral de la persona afectada per la malaltia, el disseny de les activitats es realitza tenint en compte els aspectes físics, psíquics i socials que es puguin veure afectats.

El servei què s’ofereix als usuaris de l’Espai de Repir, és un programa d’activitats que mantinguin i millorin la seva autonomia personal, mitjançant l’estimulació de la memòria, el llenguatge, els moviments, el reconeixement i l’orientació a la realitat, i un programa individualitzat de rehabilitació.

Les activitats:

  • Sessions de fisioteràpia grupal

Amb les que es pretèn retardar la pèrdua de les capacitats físiques de l’usuari, així com mantenir la seva independència funcional.

  •     Taller de Psicoexpressió

Està pensat per a aconseguir que la funció motriu es mantingui i/o millori al llarg del curs evolutiu de la malaltia, a través de l’estimulació de la sensibilitat propioceptiva, visual i vestibular, al mateix temps que s’ha d’intentar millorar el temps de reacció i de mantenir el to i la força muscular i les alteracions de la deambulació.

  • Taller de psicoestimulació cognoscitiva

Aquest taller es distribueix en sessions pensades per estimular les funcions cognitives d’àrees concretes (memòria, orientació, llenguatge, funcions executives, pràxies, etc.)

  • Celebracions

A banda d’aquestes activitats, també se preparen i se celebren les diferents festes tradicionals: la castanyada, sant jordi, Nadal, etc.

Com ens organitzem?

Els tallers s’organitzen en grups petits i homogenis, tenint en compte el grau de deteriorament de l’usuari, el seu diagnòstic clínic i les seves relacions socials amb la resta d’usuaris.

Horari d’atenció a l’usuari i distribució d’activitats:

Horari d’atenció a les famílies  Dilluns i dimecres de 15:30h a 19:30h (es pot sol·licitar cita prèvia fora d’aquest horari).

L’Espai de Respir compta amb el suport del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya