SERVEI D'AJUDA A DOMICILI

Servei de suport a persones o famílies que es troben, per motius físics o socials, en situacions de mancança d'autonomia temporal o permanent per poder realitzar les tasques habituals de la vida quotidiana.

ESPAI RESPIR

L’Espai de Respir és un programa d’atenció a les persones que pateixen malalties neurodegeneratives i altres malalties cròniques evolutives i de dependència funcional, planteja una intervenció global adreçada tant al malalt com al cuidador informal.

MENJADOR ESCOLAR

Benvolguts pares i mares ens adrecem a vosaltres per presentar-vos tota una sèrie de conceptes bàsics que a partir d’ara haurem de tindre en compte a l’hora de deixar els nostres fills i filles al menjador.

TRANSPORT ADAPTAT

La Fundació Ulldecona ofereix un nou servei de transport adaptat per garantir l’accés a les persones dependents o amb pocs recursos econòmics al centre mèdic o a d’altres equipaments.

Noticies

"Transformem les dificultats en possibilitats"


Paulo Freire
Translate »